Cycad Society of South Africa

Updated Friday - 17/08/18

Report the Illegal Trade in Cycads
0800 205 005

Digital Archive of the Journal of the Cycad Society of South Africa and DVD set with Interviews and Garden visits

Cycad_Society_Home_Slide_1_Archive

This archive can be ordered from the Secretary at cycad@cycadsociety.org

dvd

The Cycad Society of South Africa is proud to present to you a complete set of the Society’s journal, Encephalartos, from its first issue made available to its members in March, 1985. Since then the journal has continued to be a valuable source of information on cycads, their morphology, their cultivation and as a platform to share general information regarding cycads. The introductory words of the very first issue states that there are numerous reasons why people (collectors, botanists, horticulturists, nurserymen and conservationists) are interested in cycads. The challenge of the society is to combine all these interests, into one unit and it is in this sense that the society’s differing interests provide a platform for sharing of knowledge on cycads to its members and the public at large.

Over the past 27 years, covered by the journals in this digital archive, the Encephalartos journal has grown in leaps and bounds. The quality and detail in the articles have increased and contributions are received from all over the world. From professional scientists to the general hobbyist.
In keeping with the society’s credo to promote all aspects of knowledge of cycads, and to foster a lively interest in these plants, the society has compiled this digital archive of the first 102 issues of Encephalartos spanning from 1985 to 2010 for those interested in cycads. The cycads have been with us for perhaps 100 million years, but in recent times their numbers and perhaps diversity in nature have dwindled due to competition with flowering plants. Perhaps the single most serious threat to their continuing existence is man, collecting wild plants for ornamental applications. On the scientific front we have lately learnt that these plants have very specialised pollinators, and that re-establishment in nature is unlikely to be successful without profound knowledge of the biology of these plants. Against this background, we firstly promote interest in, and appreciation of, these plants by propagating and growing them as horticultural subjects, and secondly we actively encourage scientific research and the documentation thereof so that we can keep the captive and remaining wild plants alive in years to come.

 

Die Broodboomvereniging van Suid- Afrika bied met trots ‘n volledige stel van die vereniging se joernaal, Encephalartos aan, vanaf die eerste uitgawe sedert Maart, 1985. Sedertdien is die joernaal beskou as ‘n baie waardevolle bron van inligting oor broodbome, hulle morfologie, kweking en dien as ‘n platform vir die uitruil van broodboom inligting. Die inleidende woorde van die eerste uitgawe noem dat daar verskeie redes is waarom mense (versamelaars, plantkundiges, tuinboukundiges, kwekers en natuurbewaarders) belangstel in broodbome. Die uitdaging van die vereniging is om hierdie uiteenlopende belangstellings, tot ‘n eenheid saam te snoer, nie net vir sy lede nie, maar ook vir die publiek.
Die digitale argief, vervat die inhoud van die afgelope 27 jaar se Encephalartos joernale. Die kwaliteit en detail in die artikels het gegroei en verbeter en bydraes word ontvang van regoor die wêreld. Vanaf die professionele wetenskaplike tot die algemene versamelaar.

In lyn met die vereniging se credo om kennis oor al die aspekte van broodbome te bevorder, asook ‘n groeiende belangstelling in broodbome te kweek, het die vereniging hierdie digitale argief van die eerste 102 uitgawes, van Encephalartos vanaf 1985 tot en met 2010 saamgestel. Broodbome is alreeds met ons vir etlike miljoene jare, maar in meer onlangse tye het hulle getalle asook diversiteit in die natuur drasties afgeneem. Bedreiging vanaf die mens kan beskou word as een van die grootste faktore wat hiertoe bygedra het, veral as dit kom by die versameling van plante uit die natuur vir ornamentele doeleindes. Op die wetenskaplike front het ons geleer dat hierdie plante gespesialiseerde bestuiwers het, en sonder ‘n volledige kennis van hierdie simbiose is dit onwaarskynlik dat daar hervestiging in die natuur sal plaasvind. Dit is teen hierdie agtergrond, dat ons eerstens die belangstelling en waardering van hierdie plante wil bevorder deur die kweek en aanwas daarvan. Ten tweede wil ons die wetenskaplike navorsing en dokumentering daarvan aanmoedig, om sodoende die plante in die natuur ‘n kans op oorlewing te gee.

Gebruik hierdie digitale argief om jou eie kennis in die kweek van broodbome aan te vul, en ook om jou kennis te deel met ‘n groeiende broodboomgemeenskap.

Comments are closed.